Inden ankomst

Inden hesten sættes i træning/tilkørsel/tilridning er der nogle ting som skal tages stilling til. Ring gerne til Henrik hvis du kommer I tvivl om noget.

Vaccination
Hestene SKAL være gyldigt vaccineret mod stivkrampe og hesteinfluenza ifølge de gældende regler.
En ung hest eller en som ikke allerede er vaccineret forinden, SKAL være vaccineret med som minimum, den første basis vaccine inden ankomst.  Dette for at hesten har tid til at opbygge en virkning inden den bliver udsat for den naturlige niveau af stress som kan være forbundet med at den transporteres og flyttes til nye omgivelser.

Tandraspning
Inden ankomst er det som regel en fordel, dog ikke et krav, at hesten har fået ordnet tænder. Dette kan selvfølgelig også gøres af en dyrlæge når hesten er under ophold, men som regel skal hesten også have fri i en til flere dage bagefter.

Raspning sikre at der ikke er generende tandspidser eller tandkroger der forårsager problemer med accept af kontakt ved bidet under arbejde. Har hesten ulvetænder, har vi bedst erfaring med at de bliver fjernede med samme lejlighed, da ved eventuelt kontakt med bidet giver ulvetænder ofte årsag til ubehag i munden der ellers kunne blive undgået.

Husk hestepas
Husk at have jeres hestepas med under transporten. Passet bruges i øvrigt af os til vores kontrol af vaccinationerne samt opbevarer vi det imens hesten er på ophold.

Hestens foder-tilstand / huld
Hestene skulle gerne ankomme hjemmefra i passende foder-tilstand (hverken for fed eller tynd).
Er det en ung hest der ikke har arbejdet før, skal man husk at den kommer til at bruge energi under træning, derfor vil en for tynd hest have svært med at tage på samtidig. I øvrigt er en for tynd hest ofte mere udsat for sygdom når den ’bruger krudt’ på at vende sig til nye omgivelser.

Hov beskæring / sko
Hesten skulle gerne ankomme med hove der er regelmæssigt ordnet af egen smed. Vi har dog regelmæssig besøg af en registreret beslagsmed som kan vedligehold hovene efter behov under hestens ophold. Som eksempel, en ung hest i tilkørsel der ikke har haft sko på forinden, skal om nødvendigt skos når den er så langt hen i træningsforløbet at den kører meget ude på asfalt/grusveje, der medfører en større slidtage på hovene.

Ved akut behov for dyrlæge
Ejeren forsøges kontaktede altid inden der om nødvendig bliver brug for en dyrlæge til hesten. Ved akut opstået tilfælde / når der vurderes straks behov for dyrlæge, vil ejeren blive kontaktede hurtigst muligt bagefter/under/efter dyrlægens besøg. Ved rutine behandlinger eller andet mindre behov, drøftes der altid med ejeren først omkring dyrlæge besøg er ønsket.

Trænings kontrakt & fakturering
Ved ankomst udfyldes en trænings kontrakt af ejeren. Den indeholder bland andet ejerens kontakt oplysninger, lidt om hesten (såsom alder, evt. bemærkninger osv.). Fakturaer udstedes som regel per mail i hver kalender måned imens hesten er på ophold.